Repetitieschema

Laatste repetitie seizoen 2017 - 2018 4 juli
Eerste repetitie seizoen 2018 -2019 22 augustus